Personvernregler

Jacobsson & Lind-konsernet har alltid vært opptatt av personlig integritet og det er viktig for oss at du føler deg trygg når du registrerer opplysninger hos oss. Vi er derfor glade for den nye forordningen som har til hensikt å forsterke vernet om personlig integritet. Vi har laget personvernregler i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR), som er en ny personopplysningslov. GDPR trådte i kraft i EU 25. mai 2018 og erstattet den daværende personopplysningsloven.

Vi vil at du skal føle deg trygg når du lagrer personopplysningene dine hos oss, og det er derfor viktig for oss å være åpne om hvordan vi tar hånd om personopplysningene dine. Personvernreglene våre inneholder opplysninger om hvordan vi lagrer og analyserer personopplysningene dine som du legger igjen når du besøker nettsiden vår, kjøper produktene våre eller på annen måte har kontakt med oss.

Du behøver ikke å gjøre noe, men les gjerne de nye personvernreglene våre nedenfor.

Personvernregler (pdf)